• Välkommen till Visby Bilcity

    Färjeleden 7 i Visby

Bilförsäljning

Anders Lagerqvist
Säljare VW & begagnat

0498-28 29 23 | 070-759 26 79
anders.lagerqvist@visbybilcity.se

Anders Rudengren
Säljare VW Transport & begagnat

0498-28 29 12 | 070-578 30 50
anders.rudengren@visbybilcity.se

Magnus Mattsson
Säljare Skoda & begagnat

0498-28 29 21 | 072-853 23 00
magnus.mattsson@visbybilcity.se

Fredrik Johansson
Säljare Seat & begagnat

0498-28 29 26 | 076-560 94 99
fredrik.johansson@visbybilcity.se

Claes Åberg
VD

0498-28 29 11 | 070-528 29 16
claes.aberg@visbybilcity.se

Fredrik Wikebo
Säljledare nya & begagnade bilar

0498-28 29 16 | 070-528 29 46
fredrik.wikebo@visbybilcity.se

Servicecenter

Maria Håkansson
Servicechef

0498-28 29 44 | 073-940 48 70

Fredrik Karlsson
Verkmästare

0498-28 29 40 | 073-963 72 32
fredrik.karlsson@visbybilcity.se 

Emmie Dahlberg
Teamleader servicegruppen

0498-28 29 40
emmie.dahlberg@visbybilcity.se

Sam Jonsson
Servicerådgivare

0498-28 29 40
sam.jonsson@visbybilcity.se

Hannah Gahne
Servicerådgivare

0498-28 29 40
hannah.gahne@visbybilcity.se

Ann-Sofie Mattsson
Servicerådgivare

0498-28 29 40
ann-sofie.mattsson@visbybilcity.se

Linda Paulsson
Servicerådgivare

0498-28 29 40
linda.paulsson@visbybilcity.se

Niclas Brostedt
Reservdelsman

0498-28 29 30
niclas.brostedt@visbybilcity.se

Ronny Persson
Reservdelsman

0498-28 29 30
ronny.persson@visbybilcity.se

Kenth Ahlqvist
Reservdelsman

0498-28 29 30
kenth.ahlqvist@visbybilcity.se

Jan Thunholm
Garantihandläggare

0498-28 29 40
jan.thunholm@visbybilcity.se

Rekond

Daniel Sundberg
Rekond

daniel.sundberg@visbybilcity.se

Johanna Hejdenberg
Rekond

Verkstad

Sylve Nilsson
Tekniker

sylve.nilsson@visbybilcity.se

Anders Hallenbring
Tekniker

anders.hallenbring@visbybilcity.se

Bert Johansson
Tekniker

bert.johansson@visbybilcity.se

Patrik Jansson
Tekniker

patrik.jansson@visbybilcity.se

Christer Wetterlund
Tekniker

christer.wetterlund@visbybilcity.se

Oliver Olofsson
Tekniker

oliver.olofsson@visbybilcity.se

Daniel Knoke
Tekniker

daniel.knoke@visbybilcity.se

 

Henrik Sääf Hagström
Tekniker

henrik.saafhagstrom@visbybilcity.se

Chorina Hallenbring 
Tekniker

chorina.hallenbring@visbybilcity.se

Administration

Roselie Bäckström
Administratör

0498-28 29 13
roselie.backstrom@visbybilcity.se

Claes Åberg
VD

 0498-28 29 11 | 0705-28 29 16
claes.aberg@visbybilcity.se

Yvonne Henriksson
Administratör

0498-28 29 14